Privacy

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is het laatst aangepast op 2 september 2020.

Giarte Media Group B.V. (hierna: Giarte) is een onderzoeks- en adviesbureau voor klantbeleving in de IT. Wij maken tastbaar wat het belangrijkst is in de wereld van zakelijke IT: klanttevredenheid, gebruikerservaring en vertrouwen. Om dit mogelijk te maken verwerken wij persoonsgegevens. Jouw privacy is daarbij voor Giarte van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

In deze privacy- en cookieverklaring leggen wij uit wat we bij Giarte doen met informatie die we over jou te weten komen. Door onze website www​.gia​rte​.nl te bezoeken, of gebruik te maken van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van jou. Per doeleinde wordt aangegeven welke gegevens wij van jou verkrijgen, met welke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die worden bewaard. Indien je vragen hebt of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact met ons op via de gegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring.

Contact

Wanneer je ons benadert via het contactformulier, een e‑mailbericht verstuurt, ons telefonisch benadert, of op een andere manier contact met ons opneemt, ga je in op ons aanbod om met ons in contact te treden (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • E‑mailadres
 • Telefoonnummer
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

We bewaren deze informatie, zolang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 6 maanden nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag of klacht goed hebben afgehandeld.

Het leveren van onze diensten

Giarte biedt drie unieke diensten aan om ervaringskennis en belevingen vast te leggen over IT- dienstverlening in zakelijke omgevingen: XLA (Xperience Level Agreement), Amaze (meting framework) en Outsourcing Performance (OP – sourcing benchmark). Wanneer je gebruik maakt van één van deze diensten, verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen wij om de overeenkomst die wij met jou aangaan, uit te kunnen voeren (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • (Bedrijfs)naam
 • (Zakelijke) adresgegevens
 • (Zakelijk) e‑mailadres
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • Naam en functie van de contactpersoon
 • Factuurgegevens
 • Betalingsgegevens

Wij bewaren deze informatie gedurende de contractperiode, en 2 jaar daarna. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht).

Plaatsen en afhandelen bestelling

Via onze website kun je de publicaties van Giarte bestellen. Wanneer je een bestelling bij ons plaatst, laat je bepaalde gegevens achter. Deze gegevens hebben wij nodig om de bestelling af te handelen en de overeenkomst die wij hiertoe met jou aangaan, uit te kunnen voeren (uitvoering van de overeenkomst).

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bedrijfsnaam
 • Functie
 • Voorletters
 • Leveringsadres
 • Telefoonnummer
 • E‑mailadres
 • Eventuele informatie die je zelf invult als inhoud van een bericht

Wij bewaren deze gegevens tot 2 jaar nadat je de bestelling geplaatst hebt.

Solliciteren

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens (e‑mailadres en telefoonnummer)
 • Curriculum Vitae
 • Motivatiebrief
 • Salarisindicatie
 • Referenties
 • Eventuele overige informatie die je meestuurt met je sollicitatie

Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan
verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst (uitvoering van de overeenkomst).

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6 weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wij contact met je kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt je toestemming op elk moment intrekken door ons een e‑mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding.

Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij middels het gebruik van onze diensten verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens, zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer en er zijn hiermee dan ook geen privacyrisico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk onze diensten verbeteren en statistisch onderzoek doen.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke je doorgeleiden naar
de social media platforms. Je krijgt hierdoor de optie om ons te volgen en om content te delen binnen het netwerk. Ook zul je advertenties tegenkomen op je social mediapagina. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als je wilt weten wat
de social media platforms doen met jouw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:

Deze social mediabedrijven zijn gevestigd in de Verenigde Staten. We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 (Schrems II zaak). We zijn momenteel aan het onderzoeken hoe we dit het beste kunnen ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op, via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring.

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?

Giarte deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:

 • wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;
 • dat nodig is om de overeenkomst met jou uit te voeren;
 • je hier toestemming voor geeft;
 • wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;
 • wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De partijen die in onze of jouw opdracht persoonsgegevens verwerken, zijn:

 • IT-leveranciers en ‑dienstverleners
 • Cookiedienstverleners
 • Betalingsdienstverleners
 • Partners
 • Consultants
 • Marketingbedrijven

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan Giarte jouw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Giarte doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat we een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Cookies

Op onze websites gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Giarte gebruikt cookies om:

 • Functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies)
 • Het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies)
 • Gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies)

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van jou:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Website- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

Onderstaand vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Google Tag Manager

Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens.

Soort: Functioneel
Bewaartermijn:
Sessie

Google Analytics

Google LLC, Verenigde Staten
Privacyverklaring

Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. We hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat we:

 • een verwerkersovereenkomst met Google hebben gesloten;
 • Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven;
 • verder geen gegevens delen met Google; en
 • we geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met analytics.

Soort: Analytisch
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

Segment

Seg​ment​.io, Inc., Verenigde Staten
Privacyverklaring

De cookies van Segment worden geplaatst op onze website om inzicht te krijgen in bezoekersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.

Soort: Analytisch
Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar

Diversen

First party cookies met strikt functionele doeleinden.

Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de website mogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookiebanner etc.

Soort: Functioneel
Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies

In je webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van je browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Worden je persoonsgegevens beveiligd?

Giarte neemt passende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

Welke privacyrechten heb je?

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: Je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen, indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: Je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht om je toestemming in te trekken: Indien je ons toestemming hebt gegeven om
  persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: Indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: In sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren.

Wij zullen in principe binnen een maand aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kunt je dat kenbaar maken via getintouch@​giarte.​com.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook onze privacy- en cookieverklaring aanpassen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring voor de meest actuele informatie.

Vragen of een klacht indienen

Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van je persoonsgegevens, kun je altijd contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacy- en cookieverklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Giarte Media Group B.V.
Moermanskkade 620
The Flow – 5e etage
1013BC Amsterdam

E‑mailadres: info@​giarte.​com
Telefoonnummer
: +31(0)20 622 3444
KvK-nummer
: 33205930