Wereldtekort aan IT’ers heeft grote impact op Nederland

Nederland verliest strijd om IT-talent als bedrijven ouderwets blijven managen

De vraag naar IT’ers in Nederland is veel groter dan het aanbod. Die groeiende vraag komt vanuit langbestaande bedrijven die steeds meer technologie-gedreven worden zoals AH, PostNL, ING en Philips. Succesvolle groeibedrijven als Adyen, Picnic, Mollie en Coolblue wakkeren de vraag naar technisch talent verder aan. Met een structureel tekort aan IT’ers kun je op je vingers natellen dat bij gewone’ bedrijven en overheden de tekorten chronisch gaan worden. Zonder sexy imago en met een traditioneel salarishuis kun je het werven van ervaren softwareprogrammeurs, data scientists en cloud engineers op je buik schrijven. Dat betekent dat externe capaciteit de enige oplossing is. Wanneer organisaties op de oude weg doorgaan met klassieke aanbestedingen en ouderwetse contracten op basis van ureninkoop, is de kans groot dat hun bedrijfscontinuïteit in gevaar komt.

Decennialang was de prijs-per-kop de norm bij de inkoop van IT. De afgelopen 20 jaar was er felle concurrentie van goedkoop aanbod uit near- en offshorelocaties waardoor uurprijzen nauwelijks toenamen. Die tijd lijkt definitief voorbij. In Oost-Europese landen stijgen de lonen in de IT-sector komend jaar naar verwachting met dubbele cijfers, met Servië als uitschieter met 24%. Ook India is geen lagelonenland meer voor IT; het jaarsalaris van een senior software engineer nadert de honderdduizend Amerikaanse dollar. In Silicon Valley, het hightech-hart van de wereld, is dit slechts’ het dubbele. In India is het verloop al bijna 25%. Bij exitgesprekken geeft de overgrote meerderheid aan dat een forse salarisstijging de reden is. Voor schaarse functies worden mensen in India weggekaapt met dubbele salarissen of meer. Tarieven gaan wereldwijd fors omhoog. We zullen meer moeten doen met minder mensen: de IT van IT automatiseren, code hergebruiken en versneld afscheid nemen van arbeidsintensieve oude IT-systemen.

Voor IT-dienstverleners is het aan zich binden van talent de grote uitdaging. Dan is het frustreren (en weglopen) van je eigen medewerkers het laatste dat je wilt. Dienstverleners kijken steeds kritischer naar hun opdrachtgevers. Is het werk uitdagend genoeg vanuit technisch en maatschappelijk oogpunt? En schept de opdrachtgever een omgeving waarin medewerkers succesvol kunnen zijn en kunnen groeien? Dat is een hele andere insteek dan de manier waarop inkopers nu acteren. Op het vlak van tarieven houden ze de nullijn aan of accepteren maximaal inflatiecorrectie van hun dienstverleners. Nog steeds eisen klanten die bij hun (vaste) IT-dienstverleners een aanvraag uitzetten voor IT-personeel dat er binnen twee dagen een passend profiel moeten worden opgeleverd, anders volgt een boete. Inkopers van IT-diensten verlangen ook dat leveranciers zich jarenlang committeren aan een geïndexeerde tariefkaart of slechts één of twee tarieven mogen hanteren. Deze organisaties gaan binnenkort meemaken dat ze no-bids krijgen op hun uitvragen. De wereld ligt aan de voeten van IT-dienstverleners. Ze gaan actief sturen op het soort klanten waarmee ze willen samenwerken. Als je als moderne serviceprovider veel hebt geïnvesteerd in de manier waarop je moderne software maakt, cloudinfrastructuur geautomatiseerd beheert en stuurt op de impact die je teams hebben, dan wil je niet dat je klant je afrekent en vergelijkt op uurprijzen. Het zegt namelijk niets over de waarde die je genereert.

Agile werken, een trend die steeds meer organisaties omarmen, impliceert de stap naar zelforganiserende teams als sourcingmechanisme. Ordina werkt met high performance teams, Levi9 levert teams-as-a-service en bij Schuberg Philis zijn dedicated teams in the lead. Door teams centraal te stellen worden ze steeds effectiever in het werk dat ze opleveren: slim meer doen met minder mensen. Dit uit zich bijvoorbeeld in korte lead-times (doorlooptijd van aanvraag tot oplevering), minder rework (herstelwerk na oplevering van softwarecode) en een hoge klanttevredenheid. In uitdagende omstandigheden is de veerkracht van een groep groter dan van losse individuen. Ga je hierin niet mee als inhurende organisatie, dan zal het lastiger zijn om kwaliteit aan je te binden.

Teams willen waardering voor de waarde die ze toevoegen. Toonaangevende IT-dienstverleners die sturen op impact, klantbeleving en medewerkersbetrokkenheid, kunnen het zich niet meer veroorloven om te werken voor klanten die niks zien in nieuwe vormen van samenwerking. Sourcing in IT gaat allang niet meer alleen over bepaalde technologiekennis. De manier van werken, houding en het sturen op waarde zijn minstens zo belangrijk. Teamleden willen naast het opleveren van code ook impact hebben. Dan helpt het als je niet alleen zegt wat je doet, maar ook doet wat je zegt. Korte lijnen, ruimte voor diversiteit en inclusiviteit, aandacht voor de balans werk/​privé en dienend leiderschap zijn de minimale eisen. Niemand begint aan een veelbelovende loopbaan in de IT om daarna systemen uit de jaren negentig in de lucht te houden voor een opdrachtgever met ideeën uit de jaren tachtig.

Lees de geredigeerde versie van het Financieel Dagblad via http://www.e‑pages.dk/hfd/2949

Marco Gianotten is founder of GIARTE — At Giarte, we firmly believe IT isn’t about bits and bytes. It’s about people. We design the tools and insights to reveal the human experience in tech.