Beperkingen van IT met Jan Muchez

Welke invloed heeft de historie van IT op onze huidige IT? Waarom is IT vaak een hoofdpijndossier voor bestuurders? Jan Muchez: CIO, COO, IT filosoof en beruchte nestbevuiler’ over de alternatieve betekenis van EBIT, corporate IT en up-to-date blijven. 

Nestbevuiler

Gedurende mijn tijd als CIO bij Randstad en KPN ben ik wel eens nestbevuiler’ genoemd; om mijn vaak onpopulaire mening en vaak kritische toon op het eigen vakgebied. In de IT hebben we te maken met een enorme variatie in de populatie. We zijn er nooit goed in geslaagd die variatie helemaal onder controle te krijgen. Ik zie nog elke dag nieuwe functietitels en descriptions waar ik geen touw aan vast kan knopen.” 

Van spaghetti kun je geen lasagne maken 

Of je het nu legacy of heritage noemt, we leven allemaal met de historie van IT. Veel van de beperkingen in IT komen voort uit de afgelopen zestig jaar sinds het ontstaan van IT. Als je uit een verzuilde organisatie komt, fixed mobile, is het bijna onmogelijk om daar een toekomstbestendig model van te maken.” 

EBIT: Earnings before IT 

Met Earning before IT’ bedoel ik dat je eerst naar de business moet kijken en dan pas naar IT. Ik heb wel eens gezegd: ROI zou je moeten omdraaien naar IOR’: Investment on Return. Het begint altijd bij een investering. Die creëert als het goed is opportunity’s die je vervolgens in kaart kunt brengen en kunt benoemen. Hoe die opportunity’s zich naar return vertalen is heel divers. Soms is er geen concrete return. Als je bijvoorbeeld een investering moet doen om je license to operate te kunnen behouden. Of om compliant te zijn, conform de regelgeving. Je moet vaak allereerst veel investeren in capabilities om kansen te creëren.” 

We zijn nog steeds even slecht als veertig jaar geleden 

IT is vaak een hoofdpijndossier boor bestuurders: het is duur en geeft altijd gezeik. Dat zie je continu terug: de frustratie, de verwarring bij bestuurders. Geef een besluit nemende groep mensen een vraagstuk over strategie, marketing, merges, productie — noem maar op -, ze hebben een referentiekader. Doe hetzelfde voor IT en het wordt moeilijk om besluiten te nemen. Hoe komt dat? Dat komt naar mijn mening door drie aspecten. Ten eerste door de techniek. Men vindt dat je veel van techniek moet weten om beslissingen te kunnen nemen. Dat is dus niet zo. De tweede pijler is de discipline rondom IT. Die is nog altijd niet volwassen terwijl we ondertussen zestig jaar bezig zijn. Er is gewoon weinig progressie gemaakt. De uitvoering van projecten is nog steeds niet on time on budget’. De derde pijler is de impact die IT heeft in de corporate wereld; die impact is zeer beperkt gebleven tot een aantal jaar geleden. Dit heeft niets met ingewikkelde techniek te maken maar alles met dat het vakgebied nog niet onder controle was. Wat je nu ziet is dat er een indirecte beweging plaatsvindt waarbij de corporate wereld zich aanpast aan social IT. Wat we nu digitaal transformeren noemen, is niets anders dan een verlate reactie op de consumer IT.”

Marco Gianotten is founder of GIARTE — At Giarte, we firmly believe IT isn’t about bits and bytes. It’s about people. We design the tools and insights to reveal the human experience in tech

Tags
5 minute read

De Champions League van intellectueel eigendom met Abraham Mouritz

We gaan toe naar een wereld waar intellectueel eigendom een steeds grotere rol speelt. Maar met producten die niet langer direct tastbaar zijn, wordt deductie van het eindproduct een belangrijk element om te bepalen wie eigenaar is. Abraham Mouritz, in 2017 uitgeroepen tot beste onafhankelijke jurist door de Dutch Independent Legal Award, over privacy en het belang van immateriële activa voor de waarde van een onderneming.